butiken

Krig och oro - så kan du prata med ditt barn

Många barn är oroliga för det som händer i Ukraina. De ser och hör om hemskheter från nyhetssändningar, via kompisar och på sociala medier. Socionomen och samtalsexperten Sofia Allberg ger råd om hur du kan prata med ditt barn om det som sker just nu.


  1. Ta tid att lyssna på ditt barn.  Lyssna på frågor, ta oron på allvar. Låt barnet sätta ord på sina känslor. Ett barn kan uppfatta saker på ett helt annat sätt än du.
  2. Överför inte din egen oro. Det är viktigt att du skiljer på dina och barnets känslor. Undvik detaljer om barnet inte frågar. 
  3. Undvik vuxendiskussioner när ditt barn kan höra. En vuxendiskussion om krig och dess följder kan uppfattas som skrämmande för ett barn. Och det är lätt att ni överför er oro till barnet. 
  4. Förklara att även falska nyheter sprids på sociala medier  Be ditt barn att ha ’detektivglasögon’ på sig när de surfar på nätet, i synnerhet på sociala medier. Vad är sant och vad är falskt? Man bör alltid fråga en vuxen om något verkar konstigt.
  5. Ge barnet hopp.  De flesta länder och ledare är emot det som händer i Ukraina just nu. Förklara att de vill ha ett slut på kriget. Och att experter inte tror på att det blir krig här.