Barnsmart

Så kan du öka ditt barns självkänsla

Det handlar inte om stora insatser vid speciella tillfällen - snarare tvärtom.

 1. Visa ditt barn att du tycker om det Både i ord och handling, och utan krav på motprestation. Barn som känner sig älskade och respekterade av sina föräldrar känner sig ofta också trygga med andra människor.
 2. Lyssna på ditt barn  Lyssna på riktigt, inte med ett halvt öra. Och du, lägg ifrån dig mobilen och andra skärmar.
 3. Ge ditt barn uppmuntran  Visa att ett misslyckande inte är hela världen. I en familj där atmosfären är tillåtande och icke-fördömande är det mycket lättare för ett barn att våga utforska och pröva.
 4. Bekräfta ditt barns känslor  Om du säger ungefär: "Ja, jag ser att du är ledsen, ska vi sätta oss tillsammans ett tag?", får ditt barn möjlighet att berätta för dig, och samtidigt en erfarenhet som säger att känslor är ok.
 5. Gör aldrig bort ditt barn  Varken när ni är själva eller inför andra. Ge ditt barn uppgifter och ansvar som det finns en chans att barnet klarar. Det ska vara okej att misslyckas, men det är inte bra för självkänslan att misslyckas för ofta.
 6. Låt ditt barn känna att det duger  Har du flera barn så undvik att jämföra, till exempel betyg, idrottsprestationer, mognad. Alla har olika förutsättningar. Lär istället ditt barn att  det är roligt att försöka och att göra så gott man kan.
 7. Samarbeta med skolan  Är du orolig för ditt barns självkänsla - prata med någon som känner ditt barn i skolan eller på förskolan. Dels får du höra hur någon annan  uppfattar ditt barn och dels kan ni tillsammans komma fram till hur ni bäst stödjer ditt barn.

Tecken på LÅG självkänsla är: 

 • Vågar inte prova på saker - rädd för att misslyckas. 
 • Blir jätteledsen när något inte går bra.
 • Är rädd för att säga vad han eller hon tycker.
 • Försöker alltid vara andra människor till lags.
 • Tycker att han/hon är dålig på det mesta.
 • Blir avundsjuk på andra som kan och lyckas.

Kom ihåg! Att känna sig avundsjuk, eller sämst i världen, det gör alla ibland. Det är när det alltid, eller för det mesta, är så här som något behöver göras.      

Källa: BRIS